نمایندگی انحصاری Serasol ترکیه

شرکت ایرکا نمایندگی انحصاری Serasol ترکیه در ایران است. این شرکت متخصص طراحی و تولید کننده انواع تجهیزات گلخانه ای و احداث آن اس.