بازیافت انرژی از زباله

فناوری زباله به انرژی به غیر از روش سوزاندن:

حرارت تولید شده از زباله برای تولید انرژی و برق از یک سو می تواند گازهای متصاعد از زباله که باعث  تخریب لایه  ازن میشود را از بین ببرد. از سوی دیگرمانع آلودگی آب سفرههای زیر زمینی توسط نشت شیرابه ی زباله می گردد
 تبدیل زباله به انرژی مجموعه ای نوآورانه از فن آوری های در حال ظهور است که با هدف استفاده  بهتر از محیط زیست و حداقل آسیب رسانی به اکوسیستم رواج یافته است.
تولید برق از زباله یکی از راههای مدیریت پسماند است. استفاده از زباله به عنوان طلای سیاه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه ذخیره انرژی می باشد و طراحی وساخت نیروگاه زباله‌سوز علاوه برانهدام زباله با تولید همزمان برق و حرارت گامی در جهت  توسعه انرژیهای تجدید پذیر وحفظ محیط زیست از اهداف اصلی متخصصین  هلندینگ تکنوا می باشد.