ساخت و تولید قطعات و تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر تجهیزات خورشیدی و CHP & CCHP شیشه های سولار ویژه پنجره و نما ایرکا، نمایندگی انحصاری محصولات Tecinnova آلمان در ایران